مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این می باشد که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت جایگاه شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

لیکن در بعضی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها مانند سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.

در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با در نظر داشتن تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن می باشد بعضی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت بعضی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.

با اینکه گراس من و هارت[1]این منافع متضاد را تشخیص داده و تأثیر ضمانتی بدهی را تعریف کرده­اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده می باشد که بدهی­ها و تعهدات چاره­ای برای این نوع از هزینه­های نمایندگی می باشد، زیرا که پرداخت­های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می­دهد.

جنسن هزینه­های ناشی از جریان­ها وجوه نقد آزاد را هزینه­هایی دانست که در پروژه­ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری شده­اند. از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان­های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می­نمایند تا سودهای کم و زیان­های ناشی از سرمایه­گذاری در چنین پروژه­هایی را از بین برده و در کوتاه­مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن،1986، ص330)[2].

با در نظر داشتن مباحث مطرح شده پیش­بینی می­گردد که سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه نسبت به معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده می باشد. لذا در این پژوهش به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده می باشد.

در این فصل از پژوهش انجام شده، با در نظر داشتن مباحث مطرح شده، آغاز فصل را به اهداف عمده حسابداری، گزارش­های حسابداری، بهره گیری­کنندگان گزارش­های مالی و نیازهای آنها آغاز نموده و در خلال فصل به گونه مفصل به اهداف گزارشگری مالی و موضوعات پیرامون آن، تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی پرداخته شده می باشد. در نهایت پس از تبیین معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با مطالعه سوابق تحقیقات انجام شده در خارج و داخل ایران فصل به پایان خواهد رسید.

 

2-2 اهداف عمده حسابداری

اهداف عمده حسابداری را می­توان به تبیین زیر اختصار نمود:

– تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره­کنندگان واحدهای اقتصادی

– ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی

– فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه­گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش­های مالی

– فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات­ها، عوارض، بیمه­های اجتماعی و سایر حقوق دولتی

– مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

 

 

[1]– Grossman, Hart,1982,17.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]– Jensen, 1986,330.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری