شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

عایدی (سود) هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم

شاید نسبت­های مربوط به سود هر سهم از نوع اطلاعاتی می باشد که بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته و بیشتر ارائه می­گردد. یکی از علت های شهرت داده­های مزبور این می باشد که افراد تصور می­کنند که آنها برای پیش­بینی سود تقسیمی آینده و قیمت سهام آینده شرکت­ها می­توانند اطلاعات مفیدی ارائه نمایند. همچنین تصور بر این می باشد که از نظر قضاوت درمورد اثربخشی مدیریت و سیاست تقسیم سود آنها اطلاعات مهم و اثرگذاری ارائه می­نمایند. اما در این مورد که آیا داده­های متعلق به سود هر سهم بایستی فقط منعکس­کننده اطلاعات تاریخی باشند و یا اینکه بایستی دارای اطلاعات مربوط به آینده (و توان پیش­بینی) باشند یا خیر، توافق­نظر وجود ندارد. هیأت اصول حسابداری در بیانیه شماره  15 دیدگاه مبتنی بر صورت­های مالی پیش­بینی شده تأکید نمود، زیرا تصور بر این بود که اطلاعات مزبور
می­توانند برای تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری­ها و قضاوت یا ارزیابی درمورد تمام شرکت برای بازپرداخت بدهی­ها اطلاعات مفید ارائه کنند.

از همین دیدگاه، بیانیه مزبور مقرر نمود که دو نوع سود هر سهم، محاسبه گردد که هر دوی آنها از نظر ماهیت، بر اساس صورت­های مالی پیش­بینی شده قرار دارند و تصور بر این می باشد که دارای توان پیش­بینی می­باشند (این دو دسته از سود هر سهم مربوط به زمانی می باشد که امکان رقیق شدن آنها هست).

داده­های مربوط به جریانات نقدی و سایر اطلاعاتی که توان پیش­بینی سود تقسیمی دارند برای تصمیمات سرمایه­گذاری (در مقایسه با داده­های متعلق به سود خالص و سود هر سهم) اهمیت بیشتری دارند. اگر وضع  چنین باشد، بایستی بر شیوه محاسبه سود تقسیمی متعلق به هر سهم و شرایط محاسبه سود تقسیمی متعلق به صورت­های مالی پیش­بینی شده توجه بیشتری نمود (در مقایسه با محاسبه و گزارش کردن سود هر سهم).

 

11-2 مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم

همانطور که قبلاً ذکر گردید تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم، به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه­های دارای NPV منفی
می­تواند از طریق ایجاد سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکل نمایندگی را افزایش می­دهد. با در نظر داشتن مسائل و مفاهیم مربوط به تضاد منافع ناشی از روابط نمایندگی و نیز مفاهیم مربوط به معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد این موضوع پیش­بینی می­گردد که سرمایه­گذاران نسبت به معضلات جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده می باشد (بازار کارا فرض شده می باشد).

در این مفهوم همچنین پیش­بینی شده می باشد که مشکل نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد از لحاظ اطلاعاتی مرتبط تلقی گردیده و بر ارتباط عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت سهام تاثیرگذار بوده و لذا بر تصمیمات سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه موثر واقع شده و همانطور که گفته گردید این موضوع در قیمت سهام منعکس گردیده می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری