مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه­گذاران

سرمایه­گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف­های سرمایه­گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه­بندی
می­شوند:

 

الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه­گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به گونه مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن در نظر داشتن سودآوری، اکثراً و حسب مورد، هدف­هایی زیرا ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه­ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت­ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می­کنند. این هدف­ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم­گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط می باشد.

ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت­های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت­های سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده­ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف­هایی زیرا تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه­گذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می­کنند. این هدف­ها غالباً بر تصمیمات سرمایه­گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط می باشد.

   

2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه­گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)

با اینکه در هدف­های سرمایه­گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت­هایی هست و این هدف­ها در قضاوت و تصمیم­گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر می باشد؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم­گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می­گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان می باشد و به تبیین زیر شمرده می­گردد:

1- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی

2- ارزیابی اندازه موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف­های عملیاتی پیش­بینی شده

3- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت­های مباشرت مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه­های آتی

5- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی

6- برآورد ارزش جاری سرمایه­گذاری در واحد انتفاعی

7- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی­های واحد انتفاعی

8- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی

 

 3-4-2 سرمایه­گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها

مؤسساتی نظیر شرکت­های سرمایه­گذاری، صندوق­های بازنشستگی و پس­انداز، شرکت­های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه­گذاری در اوراق بهادار می­پردازند برای تصمیم­گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.

نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه­گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه می باشد. با این تفاصیل، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه­گذاران بالقوه در تصمیم­گیری­های خود به گزارش­های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می­کنند، انتظار دارند که صورت­های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت­های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری