عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

ریسک بازار[1]

ریسک بازار عبارتست از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار می باشد. همه اوراق بهادار در معرض ریسک بازار قرار دارند. اگر چه سهام عادی بیشتر تحت تاثیر این نوع ریسک می باشد. ریسک بازار می تواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود،جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر در ترجیحات مشتریان باشد.

 

3-11-2-  ریسک تورمی[2]

این نوع ریسک تمامی اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد و عبارتست از ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده این نوع ریسک با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط می باشد. برای اینکه نرخ بهره معمولا در اثر افزایش تورم افزایش می یابد. علت این می باشد که قرض دهندگان به مقصود جبران ضرر ناشی از خرید کوشش می کنند نرخ بهره را افزایش دهند.

 

4-11-2-  ریسک تجاری[3]

ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می گویند. برای مثال شرکت فولاد ایالت متحده در صنعت خاص خود با مسائل منحصر به خود مواجه می باشد یا شرکت جنرال موتورز تحت تاثیر تغییرات قیمتی نفت در سطح جهان و یا واردات ژاپنی ها قرار می گیرد.

 

5-11-2-  ریسک مالی[4]

ریسک مالی ناشی از بکار گیری بدهی در شرکت می باشد. شرکتی که اندازه بدهی آن بیشتر باشد ریسک مالی آن افزایش می یابد. ریسک مالی شامل مفهوم اهرم مالی می باشد.

 

6-11-2-  ریسک نقدینگی[5]

ریسک نقدینگی ، ریسک مرتبط با بازار ثانویه ای می باشد که اوراق بهادار در آن مبادله می گردد. آن دسته از سرمایه گذاریهایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی برخوردار می باشد. هرچه عدم اطمینان در مورد عامل زمان و ابهام قیمتی بالا باشد اندازه ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. ریسک نقدینگی اوراق خزانه خیلی کم و یا در حد صفر می باشد. در حالیکه ریسک نقدینگی سهام مرتبط بازارهای خارج از بورس بیشتر می باشد.

[1] – Market Risk

[2] – Inflation Risk

[3] – Business Risk

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Financial Risk

[5] – Liquidity Risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری