عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد[1]:

با در نظر داشتن تحقیقات گذشته مبنی بر اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم، با احتمال بیشتری، وجوه نقد مازاد را در پروژه­های اضافی (نهایی) و یا حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری می­کنند، لذا این چنین فرض می­گردد که در واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران، سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان بیشتر می باشد (جنسن، 1986،ص323) [2].

ارتباط ارزشی[3]:

یک رقم حسابداری زمانی وابسته ارزشی تلقی می­گردد که دارای ارتباط پیش­بینی شده­ای با ارزش­های بازار حقوق صاحبان سهام داشته باشد. هاند[4] ذکر نموده می باشد که زمانی صورت­های مالی وابسته ارزشی تلقی می­گردند که به قیمت، ارزش یا بازده­های حقوق صاحبان سهام وابسته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عایدی هر سهم[5] :

درآمدی که بابت هر سهم تحت تملک سهامدار به وی تعلق می­گیرد. در ساختار ساده سرمایه، «درآمد سهم» عبارتست از، سود ویژه منهای سود سهام ممتاز تقسیم بر مبنای میانگین موزون سهام عادی چاپ گردیده در دست سهامداران (سهام منتشره و بازخرید نشده). اما در ساختار پیچیده سرمایه، «درآمد هر سهم» به دو صورت «درآمد اولیه هر سهم» و «درآمد کاملاً رقیق شده هر سهم» ارائه می­گردد (نوروش،1377،ص259)4.

ارزش دفتری حق مالی هر سهم5:

عبارتست از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام چاپ گردیده در جریان (تعداد سهام منتشره پس از کسر تعداد سهام خزانه) (همان منبع،ص259) 6.

بازار کارا7:

بازار کامل فرضی که در آن سرمایه­گذاران کوچک فراوانی وجود دارند و هر کدام از آنها اطلاعات و انتظارات کسانی را از مدل اوراق بهادارند. در این بازار، هیچگونه محدودیتی برای سرمایه­گذاری و همچنین هیچگونه مالیات و هزینه معاملاتی وجود ندارد.

تمام سرمایه­گذاران در این بازار به صورت منطقی اقدام می­کنند و دیدگاه آنان نسبت به اوراق بهادار، یکسان می باشد، همه آنها از هزینه پذیرش ریسک اجتناب می­نمایند و بازده بیشتر و ریسک کمتر را ترجیح می­دهند. پس، در این بازار وجوه به مطلوب­ترین شکل بهره­وری خود اختصاص داده
می­شوند (همان منبع،ص259)1.

[1]– Agency Problem of Free Cash low

[2]– Jensen M. C. ،1986,323.

[3]– Value Relevant

[4]– Hand,2003.

[5]– Earning Per share

5– Book Value of Equity Per Share

7– Efficient Market

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری