مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش منصفانه[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش منصفانه،همانگونه که در استانداردهای حسابداری آمده می باشد، با «ارزش بازار» قابل تطبیق می باشد؛ اگر چه در تمام موارد دقیقا مفهوم‌های معادلی نیستند. در استانداردهای گزارشگری و سایر استانداردهای حسابداری ارزش منصفانه، چنین تعریف شده می باشد :

“مبلغی که بین طرفین مایل و آگاه در یک معامله حقیقی در ازای یک دارایی می‌تواند مورد مبادله قرارگیرد یا با یک بدهی تسویه گردد”.

ارزش منصفانه معمولا در گزارشگری صورت‌های مالی هم به جای ارزش بازاری و هم ارزش غیر بازاری بکار برده می گردد.

هنگامی که شرایط معمول بازار مخدوش یا معلق می باشد یا جایی که عرضه و تقاضا نامتعادل می باشد، به قیمت‌های بازاری منجر می گردد که منطبق با تعریف ارزش بازار نیست. از آنجایی‌که در چنین شرایطی قابلیت دسترسی و کاربرد اطلاعات بازار کاهش می‌یابد؛ پس کار ارزیابی به درجه بالاتری از هوشیاری حرفه‌ای، تجربه و قضاوت نیازمند می باشد.

 

11-2- ریسک[2]

در جامعه امروزی تقریبا تمامی افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند  و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه می باشد. ریسک در زبان عرف بیانگر خطری می باشد  که به علت عدم اطمینان در مورد و نوع حادثه ای در آینده پیش می آیدو هر چقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته می گردد ریسک زیادتر می باشد(راعی و سعیدی،1385،ص45)2.

در اینجا فقط به این نکته تصریح می کنیم که ریسک کلی دارایی مالی تابعی می باشد از چندین عامل که در زیر به آنها تصریح خواهد گردید.

 

1-11-2-  ریسک نوسان نرخ بهره3

ریسک نوسان نرخ بهره ،ریسکی می باشد که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه با قبول بهره ثابت آن را می پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش می یابد و دارنده آن در صورت فروش اوراق قرضه خود قبل از سر رسید متحمل زیان می گردد. قیمت اوراق بهادار ارتباط معکوسی با نرخ بهره دارد به بیانی دیگر با افزایش نرخ بهره قیمت اوراق بهادار کاهش و با کاهش نرخ بهره قیمت اوراق بهادار افزایش می یابد. تاثیر ریسک نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی می باشد و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه می باشد. با تغییر نرخ بهره قیمت اوراق قرضه در جهت معکوس تغییر می کند.

[1] – Objective value

[2] – Risk

3– Interest rate fluctuation risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری