مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

ارکان نظام راهبری شرکتی

نظام راهبری شرکتی دارای ارکان خاصی می باشد. کمیته­های حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک، انتصابات و جبران خدمات مانند ارکان نظام راهبری شرکت­هاست که با در نظر داشتن اهمیت روزافزون گزارشگری مالی و شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، کمیته حسابرسی می­تواند تأثیر ویژه­ای را در بهبود گزارشگری مالی و ارتقای شفافیت اطلاعات اعمال کند.

لذا با در نظر داشتن اهمیت کمیته­های حسابرسی، اخیراً سازمان بورس و اوراق بهادار کتاب کمیته­های حسابرسی را که توسط مؤسسه حسابرسی PWC تدوین شده بود، ترجمه و منتشر نمود تا شرکت­ها با وظایف و مسئولیت­های کمیته حسابرسی آشنا شوند و فرهنگ­سازی لازم نیز در این خصوص صورت پذیرد. مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می­دهد فرهنگ­سازی تأثیر مهمی در گسترش راهبری شرکتی اعمال کرده می باشد.

در کشورهای مختلف بر اساس توصیه مقام ناظر بازار سرمایه کمیته­هایی در رأس شرکت­ها شکل گرفته و در نهایت تشکیل کمیته حسابرسی برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس­های مختلف به یک الزام تبدیل شده و در ضمن بایستی به این نکته نیز توجه گردد که برای فراهم کردن بستر مناسب در این راستا بعضی از قوانین و مقررات نیاز به اصلاحاتی دارند. در حال حاضر سازمان­ها در یک فضای پر التهاب سیر می­کنند و با در نظر داشتن پیچیده شدن فعالیت­های تجاری و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، لزوم نوآوری در اثر تغییرات در سلایق مشتریان و باز شدن فضا را در بر می­گیرد، پس شرکت­هایی در دستیابی به اهداف خود موفق خواهند بود که بتواند مخاطرات و ریسک­ها را به نحو مطلوب مدیریت کنند و تهدیدهایی را که خود با آن مواجه هستند را به فرصتی برای موفقیت شرکت تبدیل کنند، لذا برای شرکت­هایی که در چنین فضایی فعالیت می­کنند، ایجاد کمیته ریسک به عنوان یکی از رکن­های نظام راهبری شرکت­ها یک الزام جدی و اساسی می باشد. از سوی دیگر، مدیران و منابع انسانی، یا به بیانی دیگر سرمایه فکری امروزه در سازمان­ها، به خصوص سازمان­های دانش بنیان، تأثیر اساسی دارند به ویژه این که با جدایی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن مدیران حرفه­ای در رأس شرکت­ها و سازمان­ها، اهمیت این موضوع دو چندان شده و پس شرکت­ها برای حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی خود بایستی برنامه­های مشخصی برای جذب، انتصاب، ارزیابی و جبران خدمات کارکنان خود داشته باشند تا از این طریق بتوانند به رسالت­ها و اهداف بنگاه­ها نائل شوند و این وظایف،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمونه­ای از وظایفی می باشد که بر عهده کمیته انتصابات و جبران خدمات می باشد که به عنوان یکی از عناصر نظام راهبری شرکتی محسوب می­گردد.

 

9-2 جریان وجوه نقد آزاد و معضلات نمایندگی ناشی از آن

در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان­های نقدی می باشد. کیمل و همکاران[1] عقیده دارند وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی نه تنها بایستی در دارایی­های ثابت جدیدی سرمایه­گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت­های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز بایستی به مقصود رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. پس وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی به تنهایی نمی­تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان­های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم می باشد به مقصود ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی جریان­های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،2000،ص42) [2].

همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی­ها به تنهایی نمی­توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها بایستی در کنار معیارهایی از قبیل جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. زیرا در حالی که سود به کراتً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می­گردد، کتمان و دستکاری جریان­های نقدی آزاد بسیار دشوار می باشد. مطالعه مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه­های متفاوت درمورد جریان­های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می­باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریان­های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.

 

1-9-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد

از نظر جنسن جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی می باشد که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، هست.

 

 2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد

طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم می باشد پروژه­ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای
سرمایه­گذاری در چنین پروژه­هایی از جریان­های نقد در دسترسی واحد تجاری کسر گردد، آن چیز که که می­ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد گردید.

جاگی و گیول[3] عقیده دارند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل می باشد زیرا که نمی­توان به گونه سریع تمام پروژه­های با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. به علاوه معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا در دسترس نیست. از این رو کوشش شده می باشد تا از مدل­های دیگری که به نوعی مدل­های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری بهره گیری گردد.

از مهمترین این مدل­ها می­توان به مدل لهن و پولسن[4] (1989) و مدل کاپلند[5] تصریح نمود. از نظر لن و پلسن جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت عبارتست از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان­های وجوه نقد آزاد ارائه می­نماید:

«جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه
هزینه­های غیرنقدی پس از کسر سرمایه­گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین­آلات، تجهیزات و سایر دارایی­ها.

[1]– Kimmel et al.2004.

[2]– Marttin, & Petty,2000,p42

[3]– Jaggi & Gul, 2000.

[4]-Lehn, Poulsen,1989,670.

[5]– Copeland,1995.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری