عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

سود هموار طبیعی[1]

سود هموار طبیعی به نوعی از جریانهای سود اطلاق می گردد که از فرآیند های عملیاتی ذاتاً هموار به دست می آید. به عنوان مثال فرآیند درآمد در صنایعی نظیر آب و برق از این نوع می باشد. حجم تولید و فروش و  قیمت ها در اینگونه صنایع به گونه ذاتی یک طریقه هموار دارد و این ویژگی به گونه طبیعی وارد جریان سود می گردد. درمقابل این سودهای هموار، سودهای دیگری قرار دارد که توسط مدیریت و در نتیجه اقدامات و تصمیم های آنان هموار شده می باشد[2]. که به نوبه خود دو طبقه واقعی  و مصنوعی قرار می گیرد.

 

2-3-2)هموارسازی واقعی[3]

این نوع از هموارسازی سود، ناشی از بعضی تصمیم های مدیریتی می باشد که به مقصود کنترل و تاثیر گذاری بر رویدادها و وقایع اقتصادی طراحی می گردد. محققین دربیان تفاوت اساسی هموارسازی واقعی و مصنوعی عقیده دارند که اولی بر جریانهای نقدی موثر واقع می گردد، در حالیکه دومی یک نوع بازی داخلی با ارقام می باشد. هموارسازی واقعی منتج از یک سری مبادلات واقعی می باشد که با هدف هموار کردن جریان سود انجام می گردد. به عنوان مثال  انجام فروش های زودرس و یا در نقطه مقابل، نوعی تعلل در اقدام به فروش می باشد. ازآنجائیکه کنترل رویدادهای واقعی اقتصادی(مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی موثر واقع میشود، هموارسازی از این نوع را واقعی می نامند.

 

3-3-2)هموارسازی مصنوعی[4]

هموارسازی مصنوعی نشأت گرفته از اقدام هایی می باشد که اصطلاحاً دستکاریهای حسابداری نامیده می گردد. ویژگی بارز این نوع هموارسازی آن می باشد که ناشی از یک رویداد اقتصادی نبوده و تأثیری بر جریان نقد ندارد. به اظهار دیگر هموارسازی مصنوعی صرفاً موجب جابجایی هزینه ها و درآمدها بین دورهای مالی می گردد.

به عنوان مثال تغییر در روش ها و برآوردهای حسابداری یکی از رایج ترین ابزار دستکاری سود به مقصود ایجاد یک جریان مصنوعی از سودهای هموارشده می باشد. کانون اصلی بحث در اغلب تحقیقات انجام گرفته در زمینه هموارسازی سود، صریحاً یا تلویحاً این نوع  از هموارسازی بوده می باشد. در پژوهش حاضر نیز هموارسازی مصنوعی سود مورد نظر می باشد.

به نظر می رسد پس از تشریح انواع جریان های هموارسود، به دست آوردن تعریفی از هموارسازی مورد نظر در این پژوهش(هموارسازی مصنوعی)، تسهیل شده باشد. محورمشترک در تعریف های ارائه شده توسط محققین هموارسازی، تاکید بر کاهش نوسان های دوره ای ارقام سودهای گزارش شده، در چار چوب اصول و روش متداول حسابداری می باشد.

کاهش عمدی افت و خیزهای سود در سطح های مختلف، امروزه رفتاری در شرکت هاست، هموارسازی بیانگر کوشش مدیریت برای کاستن از نوسانهای سود می باشد، تا حدی که در محدوده ی خط مشی ها حسابداری و مدیریت منطقی و قابل قبول به شمار می رود[5].

 

[1]. Naturally Smooth

[2].Intentionally Being Smoothed by Management

[3].Real Smoothing

[4]. Artificial Smoothing

[5]. Albrecht w.d

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری