مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

در تمام تحقیقاتی که انجام می شود، محدودیت ها جزء لاینفک پژوهش هستند. زیرا همین محدودیت ها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازد. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبود.

  • دوره زمانی پژوهش بین سال های 1380 تا 1386 در نظر گرفته گردید که دوره ای ناهمگن بود. زیرا بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1382 با رونق و در سال های 1383و 1384 با رکود مواجه شده می باشد؛
  • به دلیل بروز بحران های شدید بورس اوراق بهادار در سال های 1383 و 1384 شرکت های زیادی دچار وقفه های معاملاتی بیش از 1یا 2 ماه شدند. لذا جامعه آماری مطالعاتی را تحت قرار داد و در دورۀ زمانی 1383 تا1386 محدود به 98 شرکت گردید.
  • کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله گر می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه مانند پژوهش حاضر می باشد.
  • مانند اطلاعاتی که می تواند در شکل گیری قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش هر سهم تاثیر مهمی داشته باشد ،قیمتهایی می باشد که در ذهن سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام تأثیر می بندد. اما به دلیل عدم ثبت این قیمتها تا قبل از سال 87 در سیستم مبادلاتی کارگزاران و یا سایر افراد و موسسات ،قابل اندازه گیری به صورت کمی نمی باشد .از این رو ،نمی توان آنها را در انجام محاسبات مربوط به تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی مورد بهره گیری قرار داد.
  • از سوی دیگر توانایی های افراد نیز در پردازش اطلاعاتی که در بازار سرمایه وارد می گردد ،متفاوت می باشد . در نتیجه ، این احتمال هست که نسبت به ورود اطلاعات مشابه در بازار سرمایه ،برداشت های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران شاهد باشیم.به بیانی دیگر ،تصمیم گیری های متفاوت نسبت به ورود اطلاعات جدید ،به دلیل توانایی های متفاوت افراد در پردازش آن اطلاعات می باشد.نه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه.
  • به علاوه انتظارات افراد نیز از بازار سرمایه نا همگن می باشد و این نا همگونی انتظارات می تواند عاملی برای تصمیم گیری متفاوت باشد.پس،وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه نمی تواند تنها عامل زمینه ساز تصمیم گیری های متفاوت تلقی گردد.مطالب فوق الذکر می تواند محدودیتی برای این پژوهش به شمار آیند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید