عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

مکانیزم های حاکمیت شرکتی

الف) مکانیزم­های درون­سازمانی (محاطی) عبارتند از:

1- هیأت مدیره: انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند، خوشنام و بی­طرف.

2- مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت­ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم­افزارهای مناسب.

3-  مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته­های هیأت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و…).

4-  کنترل­های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل­های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…).

5- اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه­ای و اخلاق سازمانی.

هر یک از مکانیزم­های درون­سازمانی و برون­سازمانی، بر فرآیندها و فعالیت­های شرکت­ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف­های حاکمیت شرکتی می­شوند. پس از فروپاشی شرکت­های بزرگ (مانند انرون و ورلدگام) [1] در اوایل هزاره جدید، قانون سربینز اکسلی[2] در آمریکا 2002 و گزارش­های هیگز و اسمیت[3] (2003) در انگلستان موجب گسترش تأثیر
مکانیزم­های مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیش­بینی حوزه­های مسئولیت بیشتر و
سخت­تری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده می باشد.

ب) مکانیزم­های برون­سازمانی (محیطی) عبارتند از:

1- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارت مناسب.

2- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

3- نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت­هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.

4- تأثیر سرمایه­گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه­گذاری نهادی.

5- نظارت سهامداران اقلیت: تکریم به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت به فعالیت شرکت.

6- الزامی کردن حسابرسی مستقل: با در نظر داشتن تأثیر برجسته نظارتی آن.

7- فعالیت مؤسسات رتبه­بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه­بندی.

 

6-8-2 ویژگی­های آئین­نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران

به صورت مختصر این ویژگی­ها عبارتست از:

1-  در ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت­های بورسی حتماً بایستی از سهامداران جزء حضور داشته باشند.

2-  مدیران مستقل یعنی مدیرانی که منصوب سهامدار یا منصوب سهامداران بیش از 50 درصد نباشند، بایستی در مدیریت شرکت قرار گیرند. اکثریت اعضای هیأت مدیره غیرموظف باشند. حضور یک نفر عضو مالی غیرموظف که دارای مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته­های حسابداری مالی باشد الزامی می باشد.

3-  مضافاً بر آنکه همین شخص بایستی رئیس کمیته حسابرسی باشد. حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره از مدیران مستقل باشند. تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات در شرکت­های بورسی الزامی می­باشد. مسئولیت اطلاع­رسانی به موقع و یکسان برای همه سهامداران رسماً بر عهده هیأت مدیره قرار گرفته و بعضی تصمیمات رأساً به هیأت مدیره واگذار شده که غیرقابل تفویض به مدیرعامل می باشد. مسئولیت برقراری سیستم کنترل داخلی بر عهدۀ هیأت مدیره می باشد و هیأت مدیره بایستی سالانه گزارش مستقیم کنترل­های داخلی را به اطلاع سهامداران برساند و در مورد شرکت­های بزرگ بورسی مطالعه این گزارش بر عهده حسابرسی مستقل واگذار شده می باشد. وظایف خاصی برای کمیته حسابرسی در نظر گرفته شده می باشد. در برگزاری مجامع، سهامدار عمده حداکثر یک نفر را در هیأت رئیسه
می­تواند منصوب کند و یک نفر از سهامداران اقلیت هم بایستی در هیأت رئیسه قرار گیرد. پاداش هر یک از اعضای هیأت مدیره بایستی به تفکیک مورد تصویب مجمع قرار گیرد.

4-  صورت­های مالی اساسی شرکت بایستی حداکثر تا ده روز پس از تشکیل مجمع در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار آگهی گردد.

5-  حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در روز تشکیل مجمع الزامی و علت های عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره کتباً به اطلاع مجمع برسد.

6-  اطلاعات مربوط به معاملات سهام متعلق به اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و وابستگان سببی و نسبی طبقه اول آنها (مطابق مواد 1031 تا 1033 قانون مدنی) در پایان هر ماه از طریق سایت اینترنتی و پایگاه اطلاع­رسانی بورس افشاء گردد. در گزارش سالانه نام و مشخصات کامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، موظف و غیرموظف بودن، مستقل یا غیرمستقل بودن، اندازه مالکیت سهام آنها در شرکت، عضویت در هیأت مدیره سایر شرکت­ها، ریز کلیه دریافت­های اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شامل اضافه کاری، مأموریت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت وجود بایستی در یک بند جداگانه افشاء گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Enron, Worldocom

[2]– Sarbanes – Oxley

[3]– Higgs and Smith

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری