مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

طبق نظریه پارکینسون[1] (1994) تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور تأثیر تعیین­کننده­ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی در سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریف­های تری­گر[2] (1984)  مگینسون[3] (1994) و رابرت مانکز و نل مینو که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند، تعریف­های گسترده­تر نشان می­دهند که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسل­های آینده و منابع طبیعی (محیط­زیست) مسئولیت دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-8-2 تعاریف حاکمیت شرکتی

پارکینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف کرده می باشد :

«فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران».

کتابچه حاکمیت شرکی بریتانیا (سال 1996) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می­کند. ارتباط بین سهامداران و شرکت­های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می­کنند، مثلاً با رأی­گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت­ها.

کاربری در سال 1992 حاکمیت را تحت عنوان «سیستمی که شرکت­ها با آن هدایت و کنترل می­شوند» اظهار می­کند.

رابرت مانکز ونل مینو در سال 1995 حاکمیت شرکتی را این چنین تعریف می­کنند: ابزاری که همه اجتماع به وسیلۀ آن جهت شرکت را تعیین می­کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارتست از روابط میان گروه­های مختلف در تعیین جهت­گیری و عملکرد شرکت. گروه­های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیأت مدیره، سایر گروه­ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.

 

3-8-2 اهداف حاکمیت شرکتی

مطالعه تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه­های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته­ای (حوزه­ای) می باشد، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت­هاست:

1- پاسخگویی

2- شفافیت

3- عدالت (انصاف)

4- رعایت حقوق ذینفعان

 

 4-8-2 طبقه­بندی سیستم­های حاکمیت شرکتی

کوشش­هایی برای طبقه­بندی سیستم­های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی نیز همراه بوده می باشد، یکی از بهترین کوشش­ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار می باشد، طبقه­بندی معروف به سیستم­های درون­سازمانی و برون­سازمانی می باشد.

الف) سیستم حاکمیت شرکتی درون­سازمانی (محاطی): حاکمیت شرکتی درون­سازمانی، سیستمی می باشد که در آن شرکت­های فهرست­بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن می باشد اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک­های اعتباردهنده، شرکت­های دیگر یا دولت باشند. به سیستم­های درون­سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت­ها و سهامداران عمده آن­ها، سیستم­های ارتباط­ای نیز می­گویند.

هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون­سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری هست، اما معضلات جدی دیگری پیش می­آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده­های مؤسس) از قدرت سوء بهره گیری می­گردد. سهامداران اقلیت نمی­توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی هست و وقوع سوء بهره گیری محتمل به نظر می­رسد. معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف می باشد و افزایش سوء بهره گیری از منابع مالی، نمونه­هایی از سوء جریان­ها در این سیستم­ها شمرده می­شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیایی شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته­اند. در زمان بحران آسیایی، سیستم­های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل
برون­سازمانی بیشتر در گروه درون­سازمانی قرار داشتند. طرفداری قانونی ضعیف­تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء بهره گیری از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند.

ب) سیستم حاکمیت شرکتی برون­سازمانی (محیطی): شرکت­های بزرگ توسط مدیران کنترل
می­شوند و تحت مالکیت سهامداران برون­سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می­گردد که توسط برل و مینز (1932) [4] مطرح گردید. همانطور که بعدها جنسن و مک­لینگ[5] (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه­های سنگین می باشد که به سهامدار و مدیر تحمیل می­گردد. اگرچه در سیستم­های برون­سازمانی، شرکت­ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می­شوند، اما به گونه غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون­سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.

 

[1]– Parkinson, 1994.

[2]– Tricker, 1984.

[3]– Megginson, 1994.

[4]– Berle, Means, 1932.

[5]– Jensen, Mekling

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری