مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

بانک­ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می­خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت­های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه­مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی­هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد می باشد، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاه­مدت را در نظر می­گیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی­های بلندمدت، اندازه فزونی دارایی­ها بر بدهی­ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.

با آنکه بانک­ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم­گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش­های مالی خاص متکی بر آخرین صورت­های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می­دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین­هایی را دریافت می­نمایند و یا اموالی را به وثیقه می­گیرند و ممکن می باشد محدودیت­هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت­کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت­های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.

 

5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات

اشخاص و مؤسساتی که به گونه مستمر به یک واحد انتفاعی، کالا و خدمت عرضه می­کنند، برای تصمیم­گیری­های خود در موارد زیر به اطلاعات مالی نیاز دارند:

1- در مورد فروش­های نسیه، اطمینان از وصول به موقع مطالبات.

2- در مواردی که خریدار، مصرف­کننده عمده یا انحصاری تولیدات یک یا چند عرضه­کننده باشد، زیرا برنامه و ادامه فعالیت عرضه­کنندگان به تداوم فعالیت واحد انتفاعی خریدار بستگی پیدا می­کند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرف­نظر از آنکه معامله نقد یا نسیه باشد، به اطلاعاتی در مورد ادامه عملیات کنونی، حجم فروش و سودآوری واحدهای انتفاعی نیاز دارند.

 

6-4-2 مشتریان

اشخاص و مؤسساتی که از یک واحد انتفاعی کالا یا خدمت خریداری می­کنند، معمولاً قیمت، شرایط فروش و کیفیت کالاها و خدمات را در نظر می­گیرند. در اطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان، اطمینان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلی در تصمیم­گیری­های آنهاست.

 

7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت

مدیریت هر واحد انتفاعی، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارد و مسئولیت نهایی تهیه و ارائه صورت­های مالی را به عهده دارد، با این حال، خود یکی از بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی محسوب می­گردد. زیرا، مدیریت، به کمک صورت­های مالی تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت تصدی خود به دست می­آورد و از آن به صورت ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه بهره گیری می­کند.

به علاوه، مدیریت براساس الزامات قانونی یا قراردادی با تهیه و ارائه صورت­های مالی چگونگی ایفای وظیفه مباشرت خود را گزارش می­نماید و با تصویب این صورت­ها توسط ارکان ذیصلاح واحد انتفاعی، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دریافت می­دارد.

 

8-4-2 کارکنان

مسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درمورد وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاعی می باشد که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهره­مندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم می­نماید.

کارکنان هر واحد انتفاعی که معمولاً توسط تشکل­هایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نمایندگی می­شوند، می­توانند اطلاعاتی را در موارد زیر طلب نمایند:

– مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهره­وری، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دسته­جمعی کار به آنان تعلق می­گیرد.

– توانایی واحد انتفاعی در پرداخت حقوق و مزایا.

– تصمیمات مدیریت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرح­های بازخرید و برکناری، ایمنی و بهداشت کار، امکانات و تسهیلات رفاهی.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری